Нашата мисия

Да се определят по-високи стандарти на производителност, насочени неуморно към производството на водещи продукти.

Да изследваме и проследяваме нуждите на потребителите и да произвеждаме продукти, които утвърждават твърдо връзката между цена и качество.

Да допринасяме винаги във вечната борба за подобряване на качеството на живот на българското семейство.

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

 • РАБОТНИЦИ

Ние зачитаме правата и принципите на всяко лице, независимо от тяхната възраст, пол, религиозни вярвания или национален произход. Ние практикуваме тези принципи и подкрепяме убеждението, че нашият народ съставлява нашия най-голям капитал. Ние наемаме и популяризираме нашия персонал, като използваме критериите за неговите качества и компетенции, както се изисква от всяка конкретна длъжност. Ние предпочитаме да говорим един и същ език помежду си и да имаме достъп до цялата информация, необходима за ефективното вземане на решения. Искаме да работим заедно като добре обучен екип, ръководен от една цел и една визия, които ще ни осигурят успех.

 • ПОТРЕБИТЕЛИ

Ние съчетаваме всички иновативни идеи, превъзходни знания и интелигентност, революционни системи на производствени и дистрибуторски канали. Нашата цел е да предоставим на нашите потребители редица продукти с най-високо качество. С оглед на това, работим усилено, за да ограничим разходите си, за да можем да поддържаме справедливи и конкурентни цени, достъпни за нашите потребители. Нашите продукти са правилно етикетирани и предлагат достатъчно инструкции, за да гарантират безопасността на потребителите.

 • КЛИЕНТИ

Взаимоотношенията ни с нашите клиенти се основават на уважение, бързина, последователност и винаги се поддържат в дух на сътрудничество и взаимно доверие.

 • ДОСТАВЧИЦИ

Ние изграждаме стабилни взаимоотношения с нашите доставчици въз основа на съпричастно и колегиално разбирателство, като в същото време им предлагаме възможност да реализират справедлива печалба.

 • АКЦИОНЕРИ

Извършваме всички дейности на фирмата ни в съответствие с приетите принципи и норми, като имаме за цел здравословна поддръжка и развитие. Ние изпълняваме нашите функции с чувство за отговорност към всички наши акционери и ги информираме редовно и своевременно за целия набор от дейности, включително финансовото ни състояние и представяне.

 • ОБЩНОСТ – ОКОЛНА СРЕДА

Ние изпълняваме нашите функции с чувство за отговорност и това се изразява чрез нашето уважение към нашата естествена среда и човешките ценности. Ние подкрепяме – до нивото на нашите способности – функции и дейности, които повишават качеството на живот не само на индивидите, но и на нашата общност. Всички наши бизнес дейности са наситени с всички необходими ценности и принципи, изисквани от едно съвременно общество от компания като нашата.

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:

 • Грижа
 • Иновация
 • Социално лице
 • Правдоподобност
 • Качество/Услуги

 

Какво значат те за нас?

Грижа:  Нашата първа отговорност е към всички потребители, които използват нашите продукти и затова потребителят е нашият най-висок приоритет и неговите предпочитания нашата основна ценност.

Иновация:  Ние винаги следваме новаторски начин на мислене при създаването на нашите продукти. Тя се основава на използване на най-модерната технология и отразява нуждите на потребителите и обществото, в което се осъществяват нашите дейности.

Социално лице:  Ние се грижим да останем верен социален партньор и като неразделна част от обществото се стремим да изпълняваме нашите отговорности с уважение и отговорност към индивида, общността и околната среда. Подкрепяме действия и практики, които допринасят за опазването на околната среда и подобряването на ежедневното качество на живот.

Правдоподобност: Ние сме известни с нашата честност и яснота към всички останали и чрез нашите ежедневни дейности ние печелим доверието и уважението на всички останали, които имат връзка с нас. Ние поддържаме и следваме нашите принципни вярвания и ценности във всички наши ежедневни дейности и решения.

Качество/Услуги: Във всички наши дейности обръщаме голямо внимание на принципите на цялостното управление на качеството. За нас това означава следното: правилното съчетаване на иновативни идеи, превъзходни знания, пионерски системи за производство, които допринасят за създаването на високо качество на продуктите и услугите.

 

 

 

Освен това, ние в Бейт АД поддържаме следното:

Уважение към човешкия фактор и личните цели и стремежи

Равно третиране и възможности за всички.

Честност, безпристрастност, разбиране и отчетност на резултатите.

Открита комуникация и прозрачност.

Развитие на постоянното обучение

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

Нашата цел е ефективно да допринесем за реализирането на мисията и целите на Бейт АД чрез усвояването и развитието на най-модерните системи и методи за управление на човешките ресурси с цел:

 • Набиране
 • Запазване
 • Промотиране

Развиване на най-доброто и превръщане на Бейт АД, на пазара на труда, в компания, в която всеки желае да работи.